Informació general.

TESICCOMUNICACIONS.COM és propietat de TESIC COMUNICACIONS SL.

TESIC COMUNICACIONS SL és una empresa registrada en el Registre Mercantil de Girona, Tomo 1037 Folio 44, Hoja nº GI-18927, Incripció 1ª i amb C.I.F. B-17506726.

A efectes de comunicació i notificacions de l'usuari a Tesic Comunicacions, aquest ho haurà de fer a l'Apartat de correus 21, 17411 Vidreres. O bé la direcció de correu electrònic info@tesiccomunicacions.com o el teléfon 972 85 05 05.

 

Prestació de serveis.

Tesic Comunicacions en la seva pàgina web ofereix a l'usuari informació sobre els serveis i productes que ofereix, propis o de tercers, essent per tant aquesta informació merament orientativa, i en cap cas aquesta informació (productes i serveis propis, i enllaços externs) no es poden considerar com una oferta en ferm. Per obtenir més informació l'usuari podrà posar-se en contacte amb Tesic Comunicacions SL a través del telèfon 972 85 05 05 o bé, mitjançant l'adreça de correu electrònic info@tesiccomunicacions.com.

 

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tesic Comunicacions SL és propietària de la pàgina web www.tesiccomunicacions.com i titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial de l'esmentada pàgina així com de tots els seus continguts i del nom de domini www.tesiccomunicacions.com. La totalitat d'aquesta "web site": text, imatges, marques comercials, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial.

Els drets de propietat intel·lectual i industrial de les pàgines web a les quals la "web site" de Tesic Comunicacions SL, redirecciona, així com, la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini d'aquestes, corresponen als seus propietaris.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest "web site" i de qualsevol del seus continguts sense el permís exprés i per escrit de Tesic Comunicacions SL .

Es prohibeix de forma expressa que qualsevol pàgina web que contingui un link a la "web site" de Tesic Comunicacions SL, o que mencioni els seus continguts, mantingui els frames de la pàgina d'origen, ja que el seu manteniment comporta una confusió a l'usuari sobre la titularitat dels continguts d'aquesta pàgina web, representant al mateix temps una violació de la propietat industrial d'aquesta "web site". És per això que, l'usuari ha de saber en tot moment que està entrant a la pàgina web de Tesic Comunicacions SL, figurant en el seu navegador la direcció URL d'aquesta "web site".

 

Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Una vegada omplert el formulari de sol·licitud d'informació, l'usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades en un fitxer creat per Tesic Comunicacions SL, el qual té la finalitat de mantenir informat a l'usuari sobre els productes que s'ofereixen en aquesta "web site".

Igualment li informem, de conformitat amb l'establert a l'article 21 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la qual cosa mitjançant l'acceptació d'aquest avís legal, vostè ens està expressament autoritzant, perquè li enviem comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic. Com a destinatari de les esmentades comunicacions, vostè té el dret de revocar aquest consentiment, en qualsevol moment, amb la simple notificació de l'esmentada voluntat mitjançant correu postal o electrònic, a través de les direccions/adreces a dalt assenyalades, indicant com refèrencia al sobre o en l'assumpte del correu electrònic "BAIXA CORREU ELECTRÒNIC".

En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d'enviar la seva sol·licitud d'informació.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal (Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal), Tesic Comunicacions SL es compromet a complir amb l'obligació de secret professional respecte a les dades proporcionades per l'usuari i amb el deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, en el seu cas, les mesures tècniques adequades per tal d'evitar qualsevol possible alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tractament i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.tesiccomunicacions.com tenen el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades que consten en els fitxers de dades de Tesic Comunicacions SL. L'exercici d'aquests drets es realitzarà mitjançant qualsevol mitja dirigida al domicili de Tesic Comunicacions SL, Apartat de correus 21, 17411 Vidreres o a través de l'adreça de correu electrònic info@tesiccomunicacions.com . Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si prement el botó "Enviar" que apareix en el formulari que recull les dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedits a cap empresa i únicament es podran utilitzar per enviar informació a l'usuari sobre els productes que ofereix Tesic Comunicacions SL.Les dades personals proporcionades per l'usuari tampoc estaran disponibles en cap moment per a terceres persones.

 

Limitació de responsabilitat.

Tesic Comunicacions SL no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona la "web site" www.tesiccomunicacions.com, així com tampoc dels possibles incompliments de la legislació vigent en els que puguin incórrer aquestes pàgines.

Tesic Comunicacions no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquesta "web site" o dels seus continguts, inclosos els danys informàtics i la possible introducció de virus.

 

Llei de cookies.

En compiment amb el Real Decreto del 30 de Marzo 2013, informem que la web www.tesiccomunicacions.com no disposa de cookies pròpies ni de tercers.

 

Vidreres, octubre de 2014